Diverse praktiske informationer og www.adresser

Grønnegaardens administrator og samarbejdspartner finder du på adressen: www.kab-bolig.dk 

Skal du opsige din bolig, sendes opsigelsen til KAB, der herefter orienterer Repræsentantskabet.

Grønnegaardens bolignet giver Dansk Kabel-tv og YouSee mulighed for at tilbyde beboere Bredbånd telefon og TV. Tilmelding rettes til Dansk Kabel-tv. Kundesercvice telefon 69121212. eller via

http://www.danskkabeltv.dk/gronnegaarden.

Er der problemer med TV signalet er det YouSee tekniker der fejlretter. kontakt YouSee Kundeservice på telefon: 7070 4040. Skyldes problemet fejl mellem krydsfelt og stik i boligen, koster det ikke noget. Såfremt problemet er hos beboeren opkræves betaling for teknikerbesøg.

TV pakker og ændringer af disse, bestilles hos Dansk Kabel TV, der giver ordren videre til YouSee. herfra sendes en tekniker ud og tilslutter den bestilte pakke  En opgradering af pakke er uden beregning, men ved nedgradering skal der betales arbejdsløn kr. 595,- til tekniker, for at ændre forbindelsen. .

Har beboeren en boks fra YouSee og bland selvpakker, kan ændringer som udgangspunkt ske uden teknikerbesøg, så er prisen kr. 395.

Der skal ikke opgives CPR-nummer ved henvendelse til YouSee eller Dansk Kabel-tv..Ved henvendelse til kundecentret oplyses det kundenummer, der fremgår af kvartalsopkrævningen. hvis telefonnummer er kendt hos YouSee kan det også bruges til at identificerer kunden.

Se evt. mere om bland selv tilbud på YouSee.dk

_______________________________________

Vaskemaskiner/opvaskemaskiner

Der må installeres vaskemaskine i den tidligere vaskekælder, men det skal være med strøm fra egen måler. Vandtilførsel skal udføres af VVS, og må ikke tages direkte fra den spulehane der findes i kælderen. Af hensyn til fugt i kælderen er det vigtigt at afløb fra vaskemaskinen føres helt fremt til kloarken i kælderrummet. Hvis der opsætte tørretumbler skal der tilsluttes udluftning via en flexslange.

Da støj og vibrationer forplanter sig i ejendommen, er det vigtigt at din vaskemaskine ikke centrifugerer om natten, da det giver store gener for naboerne.

Hvis du installerer opvaskemaskine, skal det være med aquastop installeret af autoriseret VVS, der skal anmelde arbejdet til Teknik og miljøforvaltningen. Der skal også være en bakke under maskinen til opsamling af vand.

Ombygning

Hvis du vil ombygge i din bolig, skal du henvende dig til repræsentantskabet med oplysning herom. og hvis dit projekt kan godkendes, får du en fuldmagt. Ændringer skal anmeldels til/søges om tilladelse hos Teknik og Miljøforvaltningen, Center For Byggeri, Njalsgade 15, 1504 København V. Når arbejdet er afsluttet skal der foreligge en ibrugtagningstilladelse, som bevis på at ombygningen er godkendt.

Der kan først søges når der er givet fuldmagt fra Repræsentantskabet. Vejledning og ansøgningsskema kan hentes på  http://www.kk.dk/artikel/renovering-af-almene-boliger

Vejledning vedr. badeværelse: Der er ikke lovkrav om der skal være fliser i badeværelser. Der er lovkrav om vådrumssikring. Fliser er gode til at beskytte vådrumssikringen, med stød/slag og generelt slid. Men der er ikke krav om fliser hvis du renoverer dit badeværelse, i følge Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning.

Tilmelding/afmelding af el og gas

Det er beboeren selv der ved indflytning/fraflytning skal tilmelde/afmelde sin måler til energiselskabet

Der kan frit vælges el-leverandør, men vær opmærksom på de afgifter der kan blive lagt oveni forbrug.

Dong energi -elnetselskab har skiftet navn til Radius

www.radiuselnet.dk 

Mail: kundesupport@radiuselnet.dk

Kundesupport tlf. 70269000

OBS! Københavns energi har skiftet navn til Hofor

www.hofor.dk

Mail: kundeservice@hofor.dk

Kundeservice:

Telefon: 3395 2301

Man.-tors.: 09:00-16:00

Fredag: 09:00-15:00