Velkommen til Grønnegaardens hjemmeside

18/06 2022

Problemer med E-Mail.

Opdatering!

DKTV oplyser

“Vi har de seneste uger modtaget flere henvendelser fra kunder, som oplever problemer med at sende mails. Kunderne oplever at modtage et automatisk retursvar, om at deres afsendte mail er afvist, da den opfattes som spam (uønsket mail) hos modtageren.

Derfor sender vi hermed en status på udfordringerne og en forklaring på, hvad det skyldes, samt hvordan vi lige nu forsøger at minimere/løse problemerne.

Problemer med blokering af mails – status og årsag

Status i øjeblikket er, at der er problemer med at sende til mailadresser hos domænerne; @live.dk, @live.com, @gmail-, @hotmail.dk, @hotmail.com, @outlook.dk og @outlook.com.

Årsagen er, at de store mailudbydere – grundet den aktuelle verdenssituation – har øget opmærksomheden mod at forhindre cyberkriminalitet. Læs vores blog-indlæg her.

Google og Microsoft har derfor hævet deres sikkerhedsniveau, hvilket gør det nemmere at blive blokeret hos de pågældende tjenester.

Hvordan løser vi problemet?

Vi arbejder i øjeblikket hver dag for at afhjælpe problemet og har i den forbindelse allerede foretaget nogle tiltag. Vi har bl.a. valgt at begrænse muligheden for at afsende mails gennem vore mailservere til kun at omfatte danske ip-adresser.

Det betyder, at der kun kan sendes e-mails gennem vores servere, hvis man har forbindelse hos en dansk internetudbyder. Dette har i en periode haft en positiv virkning, men afhjælper ikke fejlen fuldstændigt, da sikkerhedsindstillingerne konstant justeres.

Derudover forsøger vi løbende at være i dialog med både Google og Microsoft, ligesom vi har gennemgået vore mailsystemer og sikret os, at disse er opsat efter Microsoft og Googles forskrifter.

Vi håber, at vi med denne information har givet jer som forening en forståelse for problemet, og en forsikring om, at vi lige nu arbejder hårdt for at løse det.

I er som altid velkommen til at kontakte os på 69 12 12 12, såfremt I har spørgsmål eller brug for yderligere information vedr. mails eller brug for gode råd og vejledning.

Venlig hilsen

Kent Andersen

Teamleder, DKTV netværksovervågning”

10/06 2022

Duesikring!

I et forsøg på at komme duerne til livs,vil der forsøgsmæssigt, blive opsat ny duesikring på Borups Alle 180, 182, 184, 188.

Arbejdet starter tirsdag den 14. juni, og vil være en test for at se om det vil løse problemet.

16/06-2022

Bygningsrapport

Opdatering i forhold til tidligere opslag.

Det lader til, at Bygningsrapporten lader vente på sig. Derfor er der nu mulighed for at læse rapporten online.

Klik på nedenstående link.

Bygningsgennemgang

11/06 2022

Skrotsamlerne er tilbage i gården

Nu er det blevet sommer , hvilket betyder at skortsamlerne er begyndt at cykler rundt i kvarteret og venter på mulighed for at komme ind når porten åbnes.

Vi oplever jævnligt at skrotsamlerne kommer ind i gården, både når der hentes skrald, og når beboere færdes ud og ind. Det er tidligere konstateres, at de også åbner skuer og går ind hvor de kan komme til det.

Du må derfor gerne være opmærksom på, hvem der følger efter dig, når porten er åben. Hvis du ser dem i gården, skal de følges helt ud af porten, da de ikke forstår hvad vi siger.

01/06 2022

Det blev lovet ved Generalforsamlingen, at den gennemgang der er blevet lavet over gården, vil blive omdelt til alle husstande. Dette arbejdes der fortsat på. Det forventes at rapporten bliver omdelt over sommeren.

Med venlig hilsen

Repræsentantskabet

17.01.2022

Festudvalget

Kære beboer

Da der er sket et stor frafald i festudvalget, søges der nye medlemmer, der ønsker at skabe gode oplevelser og social hygge i gården.

Udvalget består i øjeblikket af tre medlemmer, som lige nu arbejder hårdt for at arrangere Fastelavn. Der er også mulighed for en sommerfest eller loppemarked og selvfølgeligt juletræstænding.

Hvis du har lyst til at deltage, kan du kontakte Thomas Løfqvist på mail tloefqvist@gmail.com.

17.01.2022

Boligkontoret er åbnet igen.

Hver mandag i ulige uger mellem kl. 18 0g 19.

Københavns kommune, afdeling for affald, har været på besøg.

Den container vi har til storskrald anvendes ikke korrekt. Contanieret bliver aflåst, og senere afhentet. Der opsættes opslag om, hvad der må henstilles ved siden af containeren, og disse retningslinjer skal respekteres.

Øvrigt affald, sorteres jf. opslag i skraldeskurerne

Glas skal afleveres i containerne på Kærsangervej, og ikke stilles i skurerne.

De grønne poser til bioaffald, kan afhentes på Ejendomskontoret i åbningstiden.

Husk at slå papkasser sammen, og de MÅ IKKE Lægges I STORSKRALDSCONTAINEREN.

Grundet brandfare er det forbudt at henstille effekter på trapper loft og fællesarealer i kælderen. Det fremgår også af ordensreglerne. Undtagelse er henstilling af rolator i opgangen, der selvfølgelig skal stilles så den ikke er til gene. Cykler, barne- og klapvogne skal anbringes i cykelstativer eller skure til formålet i gården.

OBS! Det er strengt forbudt at ryge eller bruge åben ild i loftrummene

Barnevogne, klapvogne og cykler der ikke mere anvendes, skal ejerne selv bortskaffe, så de ikke optager pladserne for dem der bruges.

Kælderdøre og køkkendøre skal holdes lukkede, så rotter og mus ikke kommer ind. Låste kælderdøre er også et værn mod uvedkommende personers adgang til kælderrum.

Det gælder også døren ind til gangen med loftrum.

Det ikke er tilladt at bo i pulterrum på loftet.