Velkommen til Grønnegaardens hjemmeside

17/01 2022

ADVARSEL

I nattens kraftige blæsevejr, er der faldet tagsten ned fra taget.

Der henstilles til, at beboerne benytte midtergangen og at der udvises agtpågivenhed i kraftig blæst.

17.01.2022

Festudvalget

Kære beboer

Da der er sket et stor frafald i festudvalget, søges der nye medlemmer, der ønsker at skabe gode oplevelser og social hygge i gården.

Udvalget består i øjeblikket af tre medlemmer, som lige nu arbejder hårdt for at arrangere Fastelavn. Der er også mulighed for en sommerfest eller loppemarked og selvfølgeligt juletræstænding.

Hvis du har lyst til at deltage, kan du kontakte Thomas Løfqvist på mail tloefqvist@gmail.com.

17.01.2022

Boligkontoret er åbnet igen.

Hver mandag i ulige uger mellem kl. 18 0g 19.

Københavns kommune, afdeling for affald, har været på besøg.

Den container vi har til storskrald anvendes ikke korrekt. Contanieret bliver aflåst, og senere afhentet. Der opsættes opslag om, hvad der må henstilles ved siden af containeren, og disse retningslinjer skal respekteres.

Øvrigt affald, sorteres jf. opslag i skraldeskurerne

Glas skal afleveres i containerne på Kærsangervej, og ikke stilles i skurerne.

De grønne poser til bioaffald, kan afhentes på Ejendomskontoret i åbningstiden.

Husk at slå papkasser sammen, og de MÅ IKKE Lægges I STORSKRALDSCONTAINEREN.

Grundet brandfare er det forbudt at henstille effekter på trapper loft og fællesarealer i kælderen. Det fremgår også af ordensreglerne. Undtagelse er henstilling af rolator i opgangen, der selvfølgelig skal stilles så den ikke er til gene. Cykler, barne- og klapvogne skal anbringes i cykelstativer eller skure til formålet i gården.

OBS! Det er strengt forbudt at ryge eller bruge åben ild i loftrummene

Barnevogne, klapvogne og cykler der ikke mere anvendes, skal ejerne selv bortskaffe, så de ikke optager pladserne for dem der bruges.

Kælderdøre og køkkendøre skal holdes lukkede, så rotter og mus ikke kommer ind. Låste kælderdøre er også et værn mod uvedkommende personers adgang til kælderrum.

Det gælder også døren ind til gangen med loftrum.

Det ikke er tilladt at bo i pulterrum på loftet.

Skrotsamlere i gården

Vi oplever jævnligt at skrotsamlere kommer ind i gården, både når der hentes skrald, og når beboere færdes ud og ind. Man kan se de cykler rundt i kvarteret og venter på mulighed for at komme ind når porten åbnes. Det er ved flere lejligheder konstateres, at de også åbner skurer og går ind hvor de kan komme til det.

Du må naturligvis ikke lukke dem ind i gården, og hvis du ser nogle her, så bed dem om af gå ud straks. Erfaringen viser, at det er fredelige mennesker, som er kommet ind på et privat område hvor de ikke har noget at gøre. Ofte  skal personerne følges helt ud af porten, da de ikke forstår hvad vi siger.

Click here to add your own text