Velkommen til Grønnegaardens hjemmeside

Sommerferie

Repræsentantskabet er nu gået på sommerferie, og kontoret er derfor lukket.

Kontoret åbner igen d. 14.08.2023

Husk at du kan få fat i repræsentantskabet i begrænset omfang, og kun i yderst nødstilfælde.

Rigtig god sommer.

Hilsen Repræsentantskabet.

Storskrald

Der er bestilt conrianer til storskrald.

Den vil stå på hjørnet af Vibevej og Kærsangervej i perioden 4 maj til 8 maj.

Skrotsamler i gården!

Så nærmer sommeren sig heldigvis.

Desværre betyder det også, at der kommer flere skrotsamlere i området.

Vær ekstra opmærksomme på, at der ikke smutter en samler med ind i gården, når du benytter portene.

Du skal i øjeblikket være ekstra påpasselig, da der har været en række episoder med særligt en samler, som har vist sig voldsparat. Du skal derfor ikke selv forsøge at smide vedkomne ud, men kontakte Nicolai, Peter eller Thomas fra repræsentantskabet.

Vi er i dialog med politiet omkring foranstaltninger mod samlerne.

ROTTER

Der bliver løbende observeret rotter i vores gård.

Senest var det lofterne der var udsat for dette skadedyr.

Du skal derfor være ekstra opmærksom på loftet. Hvis du skulle støde på det mindste bevis for rotte, det kan være kasser der er bidt i, isolering der er kommet frem eller små sorte rottelorte, skal du kontakte Driftslederen med det samme. Dette gælder selvfølgeligt også for kælderen og i selve gården.

På forhånd tak for hjælpen og samarbejdet.

16/02 2023

Containerpladsen

Hjemtagelse af storskraldscontainer

Københavns kommune har valgt, at hjemtage deres containere som pt. står i gården.

Det betyder, at det, fra senest den 01.03.2023 , ikke længere er muligt at henstille storskrald i gården. Du skal derfor, indtil der er fundet en anden løsning, selv afskaffe dit storskrald ved containerpladsen ved Fuglebakken station.

Repræsentantskabet er i dialog med Københavns Kommune omkring en fremtidig ordning.

Hjemmesiden vil blive opdateret, når der er nyt.

Københavns kommune, afdeling for affald, har været på besøg.

Den container vi har til storskrald anvendes ikke korrekt. Contanieret bliver aflåst, og senere afhentet. Der opsættes opslag om, hvad der må henstilles ved siden af containeren, og disse retningslinjer skal respekteres.

Øvrigt affald, sorteres jf. opslag i skraldeskurerne

Glas skal afleveres i containerne på Kærsangervej, og ikke stilles i skurerne.

De grønne poser til bioaffald, kan afhentes på Ejendomskontoret i åbningstiden.

Husk at slå papkasser sammen, og de MÅ IKKE Lægges I STORSKRALDSCONTAINEREN.

Grundet brandfare er det forbudt at henstille effekter på trapper loft og fællesarealer i kælderen. Det fremgår også af ordensreglerne. Undtagelse er henstilling af rolator i opgangen, der selvfølgelig skal stilles så den ikke er til gene. Cykler, barne- og klapvogne skal anbringes i cykelstativer eller skure til formålet i gården.

OBS! Det er strengt forbudt at ryge eller bruge åben ild i loftrummene

Barnevogne, klapvogne og cykler der ikke mere anvendes, skal ejerne selv bortskaffe, så de ikke optager pladserne for dem der bruges.

Kælderdøre og køkkendøre skal holdes lukkede, så rotter og mus ikke kommer ind. Låste kælderdøre er også et værn mod uvedkommende personers adgang til kælderrum.

Det gælder også døren ind til gangen med loftrum.

Det ikke er tilladt at bo i pulterrum på loftet.