Velkommen til Grønnegaardens hjemmeside

26/03 2024

Repræsentantskabet har kontitueret sig

Repræsentantskabet vil gerne sige tak for god ro og orden ved Generalforsamling den 14/03.

Efter hårde forhandlinger, kunne der i går udsendes hvid røg over Grønnegaardens tage.

Peter indtager rollen som Formand, mens Nicolaj bliver Næstformand. De to har været et stærkt team for Grønnegaarden, hvor de har understøttet hinanden i en tid med sygdom. Repræsentantskabet ønsker stadig at fastholde Nicolaj i teamet, særligt ved de lejligheder hvor Nicolaj har den største viden. I selve repræsentantskabet, træder Nicolaj ud for en tid, hvormed der gøres brug af suppleanterne.

Thomas fortsætter som kasser, efter sit genvalg.

Britt tager styringen med vindues projektet, hvor hun bliver gårdens kontaktperson og skal i den forbindelse arbejde tæt med både Gailhede og KAB i fremtiden.

Vi kunne også sige velkommen til Felix, som er repræsentantskabets nye medlem. Vi ser frem til at god samarbejde.

Der kommer mere senere omkring repræsentanternes ansvarsområder, når alle opgaver er fordelt.

Derved siger repræsentantskabet TAK for tilliden.

25/03 2024

Angående skrald

Så I sikkert allerede ved, så er der store udfordringer med at få hentet skrald.

Det skyldes, at Københavns kommune er i gang med renovering af Vibevej. Derfor kan skraldebilerne ikke komme ind ad porten i den ende. Den hurtige ville konstaterer, at det, i så fald, var muligt at køre ind ad porten på Mågevej. Det er åbenbart meget svært for Københavns kommune.

Derfor er repræsentantskabet samt Vibeke i løbende dialog med kommunen, som endnu ikke har fået løst problemet, og sikkert ikke finder en løsning inden Påske.

Repræsentantskabet beklager de gener der evt. måtte være, og forsikre jer alle om, at vi dagligt er i kontakt med kommunen.

22/03 2024

Nyt fra DKTV

Repræsentantskabet har landet en ny aftale med DKTV, hvilket betyder, at vores hastigheder allerede nuer opdateret.

Derfor vil der snart blive omdele oplysninger om de nye priser og hastigheder i jeres postkasser.

Skrotsamler i gården!

Så nærmer foråret sig heldigvis.

Desværre betyder det også, at der kommer flere skrotsamlere i området.

Vær ekstra opmærksomme på, at der ikke smutter en samler med ind i gården, når du benytter portene.

Du skal i øjeblikket være ekstra påpasselig, da der har været en række episoder med særligt en samler, som har vist sig voldsparat. Du skal derfor ikke selv forsøge at smide vedkomne ud, men kontakte Nicolai, Peter eller Thomas fra repræsentantskabet.

Vi er i dialog med politiet omkring foranstaltninger mod samlerne.

ROTTER

Der bliver løbende observeret rotter i vores gård.

Senest var det lofterne der var udsat for dette skadedyr.

Du skal derfor være ekstra opmærksom på loftet. Hvis du skulle støde på det mindste bevis for rotte, det kan være kasser der er bidt i, isolering der er kommet frem eller små sorte rottelorte, skal du kontakte Driftslederen med det samme. Dette gælder selvfølgeligt også for kælderen og i selve gården.

På forhånd tak for hjælpen og samarbejdet.

Skægkræ

Flere beboere oplever problemer med Skægkræ i hjemme.

Der er ophængt gode råd i opgangene, men for en god orden skyld, lægger vi den også på hjemmesiden. Find opslaget HER..

Grundet brandfare er det forbudt at henstille effekter på trapper loft og fællesarealer i kælderen. Det fremgår også af ordensreglerne. Undtagelse er henstilling af rolator i opgangen, der selvfølgelig skal stilles så den ikke er til gene. Cykler, barne- og klapvogne skal anbringes i cykelstativer eller skure til formålet i gården.

OBS! Det er strengt forbudt at ryge eller bruge åben ild i loftrummene

Barnevogne, klapvogne og cykler der ikke mere anvendes, skal ejerne selv bortskaffe, så de ikke optager pladserne for dem der bruges.

Kælderdøre og køkkendøre skal holdes lukkede, så rotter og mus ikke kommer ind. Låste kælderdøre er også et værn mod uvedkommende personers adgang til kælderrum.

Det gælder også døren ind til gangen med loftrum.