Generalforsamling

Grønnegaarden skal ifølge vedtægterne afholdes generalforsamling i marts måned hvert år, og forslag der ønskes behandlet skal være repræsentantskabet i hænde senest den 15. januar.

Vedr. Generalforsamlingen 2022.

Som det ser ud i øjeblikket, kan der afholdes Generalforsamling efter vedtægterne.

Med venlig hilsen

Repræsentantskabet